Ηγέτες…

3:53 PM | |

Όσο πιο λίγος είναι κανείς σαν ηγέτης, τόσο πιο αυθάδικα καταχράται την εξουσία που του δόθηκε. Στην Κύπρο είδαμε και πάθαμε από τέτοιους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *