Δυστυχώς η δημοκρατία…

2:38 PM | |

Δυστυχώς η δημοκρατία έχει αυτό το κακό: να ψηφίζουν μαζί αυτοί που χρησιμοποιούν το μυαλό τους, αυτοί που δεν το χρησιμοποιούν κι αυτοί που απλά δεν το διαθέτουν. Πολλές φορές οι δεύτεροι και οι τρίτοι συναποτελούν την πλειοψηφία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *