Τα 12 Ευαγγέλια, ο Νικόλας και τα ΜΟΕ του Τάσσου Παπαδόπουλου.

9:27 AM | |

ΝΙΚΟΛΑΣΕίναι σαν να πηγαίνεις εκκλησία τη Μ. Πέμπτη που διαβάζονται τα 12 ευαγγέλια. Καθώς ο ιερέας διαβάζει τα μαρτύρια του Ιησού, δίπλα σου ένας κύριος μορφάζει έντονα, κουνά τα χέρια του, πιάνει τα μαλλιά του, φέρνει το χέρι του στο στήθος σαν να τον πονά η καρδιά του…

-Έχετε κάποιο πρόβλημα, κύριε; Τον ρωτάς. 

-Μα δεν ακούτε τι  έκαναν στον Γιο του Θεού; Σε ρωτά αυτός πλημμυρισμένος από αγανάκτηση. Τον έγδυσαν, τον βασάνισαν, τον σταύρωσαν!

– Μα αυτά έγιναν πριν από δύο χιλιάδες χρόνια…

– Σοβαρά; Εγώ τώρα τ’ ακούω! 

Κάπως έτσι και κάποιοι πολιτικοί εδώ στην Κύπρο, ενώ συνομιλούμε με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα εδώ και τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια κι ενώ για όλα όσα ακούμε υπάρχουν προηγούμενες αναφορές και συζητήσεις, κάποιοι ξαφνιάζονται, αγανακτούν, παίρνουν το ύφος το πικραμένου, δακρύζουν, διαρρηνγύουν τα ιμάτιά τους. Λες και ζούσαν τόσα χρόνια στο Μαϊάμι και μόλις παλιννόστησαν στην Κύπρο, χτες το βράδυ. 

Κλασικό παράδειγμα οι χτεσινές δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου. Βγήκε από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου θυμωμένος. “ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕΤΑ (είπε τονίζοντας και τις δύο λέξεις) με μέτρα που έχουν στόχο την υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αναβάθμιση του ψευδοκράτους”. 

Θα αναμένουμε βεβαίως κάποια νεότερη ανακοίνωση είτε από το ΔΗΚΟ είτε από τον ίδιο τον Νικόλα, που να διευκρινίζει ποια είναι τα ΜΟΕ Αναστασιάδη, που τόσο πολύ τους στενοχώρησαν. Στο μεταξύ όμως θα ήταν καλά να μελετήσουν και τη Δέσμη Μέτρων της κυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου, στο πλαίσιο της πολιτικής της έναντι των Τουρκοκυπρίων, όπως εξαγγέλθηκαν στις 30 Απριλίου 2003 και στην ανακοίνωσή τους να κάνουν τις ανάλογες συγκρίσεις, ώστε να καταλάβουμε γιατί τα μέτρα της τότε κυβέρνησης ήταν εντάξει αλλά τα μέτρα της σημερινής κυβέρνησης προκαλούν νεύρα. 

 

Η ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ 

(ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ)

30 Απριλίου, 2003 

Λευκωσία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Παράρτημα Α: 

Θεσμικά μέτρα 

1. Γραφείο Τουρκοκυπριακών Υποθέσεων

2. Κέντρα Πληροφόρησης στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

3. Μικτή Επιτροπή Επαφής για Ανθρωπιστικά και Συναφή Θέματα 

Παράρτημα Β: 

Έκδοση Πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων

Παράρτημα Γ 

1. Εργοδότηση Τ/Κ 

2. Απασχόληση προσοντούχων 

3. Επαγγελματική Κατάρτιση Τ/Κ 

Παράρτημα Δ: 

1. Διακίνηση Αγαθών 

2. Διακίνηση προσώπων 

3. Τηλεπικοινωνία με κατεχόμενες περιοχές και Τουρκία 

Παράρτημα Ε: 

Μέτρα για Συγγενείς Τ/Κ Αγνοουμένων και αμάχων φονευθέντων 

Παράρτημα Στ: 

Συμμετοχή σε εκλογές 

Παράρτημα Ζ 

1. Εκμάθηση της Τουρκικής 

2. Εκμάθηση της Ελληνικής από τους Τουρκοκυπρίους 

Παράρτημα Η: 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Παράρτημα Θ: 

1. Πολιτιστική Κληρονομιά 

2. Αναβάθμιση Τουρκικών Εκπομπών ΡΙΚ 

3. Προβολή της ΤΚ κοινότητας. 

4.1. Συμμετοχή σε πολιτιστικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις 

4.2. Συμμετοχή Τουρκοκυπρίων σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ως μέλη των Εθνικών Ομάδων

Κύπρου 

Παράρτημα Ι 

Συνεργασία σε επίπεδο τοπικών αρχών 

Παράρτημα Κ 

Αποναρκοθέτηση νεκρής ζώνης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

1. Σύσταση Γραφείου Τουρκοκυπριακών Υποθέσεων 

Εγκαθιδρύεται Γραφείο Τουρκοκυπριακών Υποθέσεων το οποίο θα υπάγεται οργανικά στην

Προεδρία της Δημοκρατίας. Για την εποπτεία του Γραφείου δημιουργείται θέση Επιτρόπου

Τουρκοκυπριακών Υποθέσεων, ο οποίος θα έχει την αποτελεσματική εποπτεία του Γραφείου. Προς

το σκοπό αυτό θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατό σχέδιο νόμου στη Βουλή. Το Γραφείο θα έχει

τους όρους εντολής που αναφέρονται πιο κάτω: 

Σύσταση: 

Θα συσταθεί επίσης Εποπτικό/ Συμβουλευτικό Όργανο στο οποίο να συμμετέχουν μη κυβερνητικές

οργανώσεις και προσωπικότητες ενώ θα υπάρχει και Τουρκοκυπριακή εκπροσώπηση. 

Χρηματοδότηση: 

Το Γραφείο αυτό θα έχει δικό του προϋπολογισμό για τα έξοδα λειτουργίας του, ο οποίος θα

περιλαμβάνει και κονδύλι για διεξαγωγή ερευνών και μελετών. Επίσης μπορεί να υπάρξει

πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για κονδύλια από τα οποία θα χρηματοδοτούνται οι

πολιτικές, ή μέρος γενικότερων πολιτικών που αφορούν στους Τ/Κ. 

Στην αρχική φάση της λειτουργίας του οι δαπάνες του γραφείου θα καλύπτονται από κονδύλια της

Προεδρίας. 

Όροι εντολής: 

Το Γραφείο Τουρκοκυπριακών Υποθέσεων θα: 

(α) συντονίζει τις προσπάθειες του κράτους για προσεκτική εξέταση όλων των νομοθεσιών,

πολιτικών και διοικητικών πρακτικών ώστε να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις για δυσμενείς

διακρίσεις σε βάρος των Τ/Κ κατά την εφαρμογή τους. 

(β) προβαίνει σε συστάσεις όπου δει, για εισαγωγή νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

μέτρων ή αναθεώρηση ήδη ισχυόντων ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα δικαιώματα και

έννομα συμφέροντα των Τ/Κ. 

(γ) θα εισηγείται και θα μεριμνά για την εισαγωγή πρακτικών διευθετήσεων για εξυπηρέτηση των

Τ/Κ πολιτών της Δημοκρατίας, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους τις πρακτικές δυσκολίες

πρόσβασης των Τ/Κ στις κρατικές υπηρεσίες και στα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή

κρατικών πολιτικών. 

(δ) χωρίς να υποκαθιστά τις αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορεί να δέχεται και να διαβιβάζει στις

αρμόδιες κρατικές ή άλλες υπηρεσίες αιτήματα των Τ/Κ υποβάλλοντας τις κατά την κρίση του

εισηγήσεις. 

(ε) θα συμβουλεύει και θα παρέχει πληροφορίες στους Τ/Κ, αναφορικά με τα δικαιώματα και

υποχρεώσεις τους, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να απολαμβάνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες

νομοθεσίες και πολιτικές (διαβατήρια, οικονομικές παροχές, επιδοτήσεις κ.λ.π) καθώς και από την

ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(στ) θα μεριμνά για τη μετάφραση στην Τουρκική σχετικών εντύπων, αιτήσεων και άλλων

εγγράφων και θα διαμορφώσει ιστοσελίδα στην οποία θα δημοσιεύονται τα πιο πάνω μαζί με

άλλες χρήσιμες για τους Τ/Κ πληροφορίες. 

(ζ) θα συντονίζει και θα παρακολουθεί την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων υπέρ των

Τουρκοκυπρίων αποφασιστούν από την Κυβέρνηση σε αυτή την φάση του Κυπριακού. 

(η) θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί 

(θ) θα προωθεί και θα στηρίζει πρωτοβουλίες στον τομέα της επαναπροσέγγισης. 

2. Κέντρα Πληροφόρησης στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

Συστήνονται Επαρχιακά Κέντρα Πληροφόρησης στις έξι Επαρχιακές Διοικήσεις τα οποία θα

στελεχωθούν κατ ΄αρχήν με ένα λειτουργό έκαστο ο οποίος να γνωρίζει καλά την Τουρκική. Τα

κέντρα αυτά θα λειτουργούν ως one-stop offices τα οποία θα λειτουργούν ως σημεία παροχής

πληροφοριών προς τους ενδιαφερομένους πολίτες της Δημοκρατίας σχετικά με τις διαδικασίες και

τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν για την ικανοποίηση των αιτημάτων

τους. Οι σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται και στους Τουρκοκύπριους του εξωτερικού με την

ανάθεση σχετικής αρμοδιότητας σε λειτουργούς των Διπλωματικών μας Αποστολών. 

3. ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Προς το σκοπό συζήτησης και επίλυσης προβλημάτων ανθρωπιστικού κυρίως χαρακτήρα και προς

διευκόλυνση των επαφών και της επικοινωνίας ανάμεσα σε πρόσωπα ή ομάδες που διαβιούν

εκατέρωθεν των γραμμών καταπαύσεως του πυρός, αποφασίστηκε όπως προταθεί στην Τ/Κ

πλευρά η δημιουργία μιας Μικτής Επιτροπής Επαφής για Ανθρωπιστικά και Συναφή Θέματα. 

Η Επιτροπή θα είναι τριμερής (Ε/Κ, Τ/Κ και UNFICYP). Τα μέλη της θα ορίζονται από τους αρχηγούς

των δύο κοινοτήτων και δεν θα χρησιμοποιούν τίτλους. Εκπρόσωπος της UNFICYP θα συντονίζει τις

συναντήσεις και συζητήσεις (co-ordinator/facilitator). 

Οι συναντήσεις της επιτροπής θα είναι άτυπες: 

Μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει ημερήσια διάταξη, δεν θα τηρούνται πρακτικά, δεν θα

υποβάλλονται έγγραφα παρά μόνο άτυπα (non papers) και δεν θα τηρείται πρωτόκολλο. 

Αν οι δύο πλευρές Ε/Κ-Τ/Κ το επιθυμούν, μπορούν να έχουν συναντήσεις χωρίς εκπρόσωπο της

UNFICYP. Εξυπακούεται ότι η Επιτροπή δεν θα υποκαταστήσει ή επηρεάσει το έργο της

Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Αποφασίστηκε όπως η Κυπριακή Κυβέρνηση να διευκολύνει με περαιτέρω πρακτικές διευθετήσεις

που θα γίνουν, την έκδοση προς τους Τ/Κ από τις αρχές της Δημοκρατίας, ταξιδιωτικών εγγράφων,

ταυτοτήτων, πιστοποιητικών γεννήσεως, και άλλων πιστοποιητικών και εγγράφων. Διευκρινίζεται

ότι τα προσκομιζόμενα από Τουρκοκύπριους δικαιολογητικά, θα χρησιμοποιούνται μόνο ως

συστατικό στοιχείο της πεποίθησης των αρμοδίων κρατικών οργάνων περί της ακριβείας των

στοιχείων που περιέχουν. 

Επιπλέον πιστοποιητικά οικογενειακής ή προσωπικής κατάστασης, θα εξετάζονται κατά περίπτωση

και θα λαμβάνονται υπ’ όψιν από αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία, αφού

σχηματίσουν πεποίθηση, ύστερα από δέουσα έρευνα, για την ταυτότητα των κατόχων τους και για

τα περιεχόμενα σ’ αυτά στοιχεία, θα προβαίνουν και σε άλλες πράξεις που τους αφορούν. 

Όλα τα σχετικά έντυπα /αιτήσεις θα είναι διαθέσιμα στην Τουρκική. Για τη μετάφραση τους την

ευθύνη θα έχει το Γραφείο Τουρκοκυπριακών Υποθέσεων το οποίο θα διαμορφώσει επίσης

ιστοσελίδα στην οποία θα δημοσιεύονται τα πιο πάνω μαζί με άλλες χρήσιμες για τους Τ/Κ

πληροφορίες. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας θα καλείται να συμβουλεύει, είτε κατά περίπτωση είτε με γενικές

κατευθυντήριες γνωμοδοτήσεις, ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα τυγχάνουν μεταχείρισης τα

έγγραφα και το περιεχόμενο τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

1. Εργοδότηση Τ/Κ. 

(α) Αποφασίστηκε η λήψη έμπρακτων μέτρων για διευκόλυνση της εργοδότησης Τ/Κ που διαβιούν

στις κατεχόμενες περιοχές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα στις ελεγχόμενες από την

κυβέρνηση περιοχές. Τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας προσφέρουν σήμερα, τις υπηρεσίες τους σε

Τουρκοκύπριους που διαβιούν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές αλλά και σε

Τουρκοκύπριους που διαβιούν στα κατεχόμενα και είναι αποδεδειγμένα Κύπριοι πολίτες. Ο

αριθμός των ΤΚ που διαμένουν στα κατεχόμενα και εξυπηρετούνται από τα Επαρχιακά Γραφεία

είναι περιορισμένος, αν και προσφάτως αυξάνεται. Θα γίνει περισσότερη δημοσιοποίηση της

ισχύουσας πρακτικής ώστε να γνωρίζουν οι Τουρκοκύπριοι στα κατεχόμενα ότι μπορούν να

απευθύνονται στα γραφεία αυτά για εξεύρεση εργασίας. Θα χρησιμοποιηθούν τα ΜΜΕ και το

διαδίκτυο για προβολή των ευκαιριών απασχόλησης ΤΚ ενώ θα παρασχεθεί η δυνατότητα η

υποβολής αιτήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

(β) Παρομοίως θα προωθηθεί η ιδέα ανάθεσης εργολαβιών και υπεργολαβιών (sub-contracting)

από Ε/Κ σε Τ/Κ, νοουμένου ότι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τηρούν τις προϋποθέσεις που

προβλέπει η σχετική νομοθεσία, κάτι που ήδη γίνεται αλλά δεν είναι πολύ διαδεδομένο. 

Για τα πιο πάνω θα γίνουν διευθετήσεις ώστε να ανατεθεί συγκεκριμένος συντονιστικός ρόλος σε

συνδικαλιστικές οργανώσεις και αναλόγως της περίπτωσης, στο Κ.Ε.Β.Ε ή και την Ο.Ε.Β. Ελπίζεται

ότι το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα αναλάβει το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ. 

2. Απασχόληση προσοντούχων 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση εμμένοντας στο ότι είναι παράνομη η σύσταση ανώτερων και ανώτατων

εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα κατεχόμενα, αλλά επιθυμώντας να μην γίνονται οποιεσδήποτε

δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος πραγματικά προσοντούχων εκπαιδευτικών και των φοιτητών και

αποφοίτων αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις έτσι,

ώστε να εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα προσοντούχοι Τ/Κ στην Κύπρο, επί τη βάσει των

ουσιαστικών τους προσόντων. 

Εξυπακούεται ότι σ’ ότι αφορά τον Κυβερνητικό τομέα και σε επαγγέλματα που διέπονται από

ειδική νομοθεσία θα τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

3.Επαγγελματική κατάρτιση 

Θα γίνουν πρακτικές διευθετήσεις για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση συμμετοχής Τ/Κ σε

ερευνητικά και άλλα κοινοτικά προγράμματα όπως Leonardo, Socrates, 6ον Πρόγραμμα Πλαίσιο

κ.α. 

Θα παραχωρηθούν υποτροφίες σε Τ/Κ για παρακολούθηση μαθημάτων σε αναγνωρισμένα

Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το CIIM,

MIM,ΑΞΙΚ και να οργανωθούν ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης σε ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, για ΤΚ 

Θα ενθαρρυνθούν και διευκολυνθούν οι ΤΚ να ενταχθούν στα εκκολαπτήρια για ανάπτυξη υψηλής

τεχνολογίας που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Εμπορίου Βιομ. και Τουρισμού. Επίσης η Αρχή

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα εκπονήσει συγκεκριμένα προγράμματα για επαγγελματική

κατάρτιση Τουρκοκυπρίων που το επιθυμούν. 

Παράλληλα η Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης θα ετοιμάσει πρόγραμμα ή προγράμματα,

επιμόρφωσης των στελεχών της Δημοσίας Υπηρεσίας αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων της

κυβέρνησης έναντι των Τουρκοκυπρίων. Προτεραιότητα θα δοθεί στα ανώτερα στελέχη των

κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα στην εφαρμογή των μέτρων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

Η διακίνηση προϊόντων που προέρχονται από τα κατεχόμενα αποτελεί ένα μεγάλης σημασίας θέμα

με άμεσες πολιτικές προεκτάσεις αλλά και τεράστια συμβολική και πρακτική αξία, αφού μία από

της πιο σοβαρές αιτιάσεις των ΤΚ για τη συμπεριφορά της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι η δήθεν

επιβολή ‘εμπάργκο’ εναντίον τους. 

Αποφασίστηκε όπως προωθηθούν συναφώς οι ρυθμίσεις που περιγράφονται κατωτέρω οι οποίες

δεν επηρεάζουν υφιστάμενα περιουσιακά δικαιώματα ή άλλα έννομα συμφέροντα, ούτε

περιορίζουν το δικαίωμα αποτελεσματικής διεκδίκησής, ή τα μέσα προστασίας τους: 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα κατωτέρω προϊόντα να έχουν παραχθεί επιτοπίως. 

(α) Προϊόντα για προσωπική χρήση/κατανάλωση 

Πρόσωπα που θα διέρχονται από τα κατεχόμενα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές θα

μπορούν να φέρουν μαζί τους αγαθά, μόνο για προσωπική τους κατανάλωση τηρούμενης της

σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά από ειδική άδεια θα επιτρέπεται και η μεταφορά αντικειμένων μεγαλύτερης αξίας, αν

πρόκειται για έργα τέχνης, άλλα χειροτεχνήματα ή κατασκευές μοναδικού χαρακτήρα. Τα αιτήματα

θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω των Ηνωμένων Εθνών. 

(β) Προϊόντα για ελεγχόμενη διάθεση στην τοπική αγορά 

Ειδικά για κάποια προϊόντα ελεύθερης νομής (όπως ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια) είναι δυνατόν

να επιτραπεί με ειδική άδεια η διακίνησή τους στις ελεύθερες περιοχές σε περιορισμένες

ποσότητες, ακόμα και για εμπορική διάθεση νοουμένου ότι πρόκειται για επιτόπια και όχι

εισαγόμενα προϊόντα και νοουμένου ότι τηρείται η σχετική νομοθεσία της Κύπρου και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για το ΦΠΑ και τους φόρους

καταναλώσεως. 

(γ) Εμπορεύματα για διανομή στην Κυπριακή αγορά και/ή για κυκλοφορία στην 

ευρωπαϊκή αγορά ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες 

Η ρύθμιση αυτή στηρίζεται στο τεκμήριο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποτελεί μέρος του

Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. (Θα μπορεί να ισχύει δηλαδή από την ημερομηνία ένταξης της

Κύπρου στην ΕΕ με βάση τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων). Επειδή η απόφαση είναι όπως το

μέτρο αυτό ισχύσει από τώρα έως και την ημέρα της ένταξης θα γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις

λαμβάνοντας υπόψη και τη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης Κύπρου-Ευρωπαϊκής Κοινότητος. 

Για τη διακίνηση προϊόντων από τα κατεχόμενα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές και

την εν συνεχεία δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός της ΕΕ ή εξαγωγής τους αλλού, είναι

απαραίτητο να υπάρχει συμμόρφωση mutatis mutandis προς την σχετική νομοθεσία που αφορά

τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την εξαγωγή προϊόντων στην ΕΕ

(φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά προελεύσεως, κανόνες καταγωγής κλπ),

περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για το ΦΠΑ και τους φόρους καταναλώσεως. 

Στα πλαίσια αυτά και εφόσον διασφαλισθεί η τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών θα

διευκολυνθεί η διακίνηση των Τ/Κ προϊόντων προς τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές

και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών τους για την κυκλοφορία ή εξαγωγή τους. 

Για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών η Κυπριακή Κυβέρνηση συζητά με την Ε.Ε. διάφορους

τρόπους για την διενέργεια των σχετικών ελέγχων πιστοποιήσεων που θα παρέχουν στην Κυπριακή

Κυβέρνηση τη δυνατότητα έκδοσης των αναγκαίων πιστοποιητικών. 

Παράλληλα αντίστοιχη αρμοδιότητα μπορεί να παραχωρηθεί και σε σώματα στα κατεχόμενα (όπως

Εμπορικό Επιμελητήριο) νοουμένου ότι δεν δρουν εξ ονόματος της εκεί υποτελούς διοίκησης. 

Εξυπακούεται ότι η εξαγωγή των προϊόντων αυτών θα πραγματοποιείται μέσω των νόμιμων

σημείων εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Με στόχο την προώθηση της επικοινωνίας σε ολόκληρο το νησί, ιδίως εν όψει της ένταξης στην ΕΕ,

θα γίνουν πρακτικές διευθετήσεις για εφαρμογή των πιο κάτω: 

(α) διευκόλυνση της πρόσβασης προσώπων από τις κατεχόμενες στις ελεγχόμενες από την

Κυβέρνηση περιοχές εφόσον ευρίσκονται νομίμως επί του εδάφους της Κύπρου. Προς αυτό το

σκοπό οι αστυνομικοί έλεγχοι, στα σημεία διέλευσης θα περιοριστούν στους απολύτως αναγκαίους

για διαπίστωση της ταυτότητας των επιθυμούντων τη διέλευση. 

Σχετικά με την διακίνηση αλλοδαπών προς τις κατεχόμενες περιοχές και την επιστροφή τους στις

ελεύθερες περιοχές, θα γίνουν χαλαρώσεις στην παρούσα πρακτική σε ότι αφορά τη διάρκεια

παραμονής στα κατεχόμενα, τηρουμένης πάντα της προϋπόθεσης της νομίμου εισόδου στη

Δημοκρατία. Θα γίνουν επίσης προσπάθειες για τη λεωφορειακή σύνδεση μεταξύ των κατεχομένων

και των ελεγχομένων από την κυβέρνηση περιοχών. 

(β) Θα καταβληθούν προσπάθειες μέσω της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για διάνοιξη περισσότερων ελεγχομένων

προσβάσεων στις γραμμές καταπαύσεως του πυρός, με σκοπό την διευκόλυνση διακίνησης

προσώπων, αγαθών και παροχής υπηρεσιών από τις ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές

προς τα κατεχόμενα και αντιστρόφως. Η διάνοιξη επιπρόσθετων σημείων διέλευσης θα

υποβοηθήσει περαιτέρω την εφαρμογή των άλλων μέτρων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. 

(γ) Θα γίνει ρύθμιση της διακίνησης οχημάτων που ανήκουν, κατέχονται ή χρησιμοποιούνται από

Τουρκοκύπριους που διαμένουν στα κατεχόμενα, από τα κατεχόμενα προς τις ελεγχόμενες από την

Δημοκρατία περιοχές, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση τους με νόμιμο τρόπο. Μεταξύ άλλων

ρυθμίσεων, θα ληφθούν πρόνοιες για την ασφάλιση των οχημάτων. 

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τις 10 Μαΐου 2003 ώστε να μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες

νομοθετικές ρυθμίσεις. 

3. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

α) Αυτόματη τηλεφωνία με κατεχόμενα και Τουρκία: 

Αποφασίστηκε η παραχώρηση άδειας στην ΑΤΗΚ για αυτοματοποίηση της τηλεφωνικής

επικοινωνίας με την Τουρκία και τα κατεχόμενα κυρίως προς διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτό θα γίνει από την 2α Μαΐου 2003. Θα κληθεί η Τουρκική

πλευρά να αυτοματοποιήσει και η ίδια την σταθερή τηλεφωνία με την Κύπρο κατά τρόπο που να

καλύπτονται και οι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές. 

β) θα επιδιωχθεί από την ΑΤΗΚ η ενίσχυση των πομπών της κατά τρόπο που να καλύπτει καλύτερα

και στο βαθμό του εφικτού τις περιοχές βορείως της γραμμής καταπαύσεως του πυρός με την

κινητή τηλεφωνία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η επικοινωνία των ευρισκομένων

εκατέρωθεν της γραμμής μέσω του δικτύου της ΑΤΗΚ. 

γ) Σύνδεση κατεχομένων και Τουρκίας με ελεύθερες περιοχές μέσω κινητής τηλεφωνίας 

Αποφασίστηκε ότι η ΑΤΗΚ μπορεί να προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας περιαγωγής με διεθνείς

εταιρείες για σύνδεση των κατεχομένων και της Τουρκίας με τις ελεύθερες περιοχές μέσω κινητής

τηλεφωνίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΧΩΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ (1963-

1967 ΚΑΙ 1974) 

(α) Οι τουρκοκύπριοι συγγενείς αγνοουμένων θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που

διαθέτουν οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι

στιγμής και για τυχόν αποτελέσματα, για διευκρίνιση της τύχης των αγνοουμένων συγγενών τους.

Συναντήσεις των συγγενών των Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων με αρμόδιους Κυβερνητικούς

αξιωματούχους θα μπορούν να διευθετηθούν στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που οι

πληροφορίες που διαθέτουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν παρέχουν πειστικές απαντήσεις

στους συγγενείς οι έρευνες θα συνεχίζονται. 

(β) Θα αποσταλούν με επίσημο τρόπο στην Επιτροπή Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στη Γενεύη οι

πληροφορίες που ευρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών μας, σχετικά με την τύχη των

201 τουρκοκυπρίων αγνοουμένων της περιόδου 1963-1967 και 1974 καθώς και τους χώρους ταφής

των. Σημειώνεται ότι οι 201 υποθέσεις έχουν κατατεθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά στη Δ.Ε.Α.

Οι πιο πάνω πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί στη Τουρκοκυπριακή πλευρά μέσω των Ηνωμένων

Εθνών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας της 31ης Ιουλίου 1997. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι

ενδιαφερόμενες οικογένειες δεν έχουν ενημερωθεί για την τύχη των δικών τους. 

(γ) Θα διενεργηθούν διερευνητικές ανασκαφές σε χώρους ταφής, που βρίσκονται σε περιοχές υπό

τον έλεγχο της Κυπριακής Κυβέρνησης, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες έχουν ταφεί Τουρκοκύπριοι

που βρίσκονται στον κατάλογο των τουρκοκυπρίων αγνοουμένων. Σε χώρους που θα εντοπιστούν

λείψανα θα καταβάλλεται από πλευράς μας κάθε δυνατή προσπάθεια για λήψη δειγμάτων αίματος

και προθανατίων στοιχείων από τους Τουρκοκυπρίους συγγενείς με στόχο την επιστημονική

διακρίβωση της ταυτότητας των λειψάνων. Στις περιπτώσεις που θα ταυτοποιηθούν τα λείψανα θα

παραδίδονται στους συγγενείς με τις ίδιες διαδικασίες και θα παρέχονται τα ίδια δικαιώματα όπως

ακριβώς και στις περιπτώσεις των Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών συγγενών. 

Σημειώνεται ότι έχει ήδη διενεργηθεί διερευνητική ανασκαφή ενός χώρου ταφής Τουρκοκυπρίων

αγνοουμένων στο χωριό Αλαμινός της Επαρχίας Λάρνακας. Η ανασκαφή έγινε από την ομάδα των

Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. 

(δ) Η Κυβέρνηση θα μεριμνήσει για την ετοιμασία Τράπεζας Γενετικού Υλικού και Τράπεζας

Προθανατίων και άλλων αναγκαίων πληροφοριών από συγγενείς Τουρκοκυπρίων Αγνοουμένων και

άλλων φονευθέντων της περιόδου 1963-1967 και 1974 με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών

για διερεύνηση της τύχης αγνοουμένων και αναλόγως της περιπτώσεως, τον εντοπισμό χώρου

ταφής, την εκταφή και αναγνώριση λειψάνων και την παράδοση τους στους συγγενείς για κανονική

ταφή σύμφωνα με τα θρησκευτικά έθιμα και τις παραδόσεις των οικογενειών. 

Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναθέσει την ευθύνη για τον συντονισμό της δράσης αυτής σε

ανεξάρτητη ομάδα προσώπων από διάφορες ειδικότητες (επιστήμονες, διοικητικούς) και να

προβλέψει για διεθνή εποπτεία του έργου της. 

Η Κυβέρνηση θα διαβουλευθεί για τον σκοπό αυτό με αρμοδίους διεθνείς φορείς (Ηνωμένα Έθνη,

Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού) και κατάλληλες διεθνείς μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). 

(ε) Κατάλογος Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων 

Όπως έγινε και στην περίπτωση των Ελληνοκυπρίων/Ελλαδιτών Αγνοουμένων η Κυβέρνηση θα

μεριμνήσει ώστε να δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός των προσεχών

ημερών τα ονόματα των Τουρκοκυπρίων οι υποθέσεις των οποίων κατατέθηκαν στην Διερευνητική

Επιτροπή Αγνοουμένων. 

Ο κατάλογος των ΤΚ αγνοουμένων θα δημοσιευθεί επίσης σε κατάλληλη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο

και με άλλους τρόπους ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση των ενδιαφερομένων συγγενών σ΄αυτή

την πληροφόρηση. Θα παρασχεθεί η δυνατότητα στους ΤΚ συγγενείς αγνοουμένων και άλλων να

συμβάλουν στη συνέχιση και ολοκλήρωση της διερεύνηση της τύχης των ΤΚ αγνοουμένων 

(στ) Εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, των προνοιών της νομοθεσίας περί Ανακουφίσεως

Παθόντων και σε σχέση με τους συγγενείς Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων και φονευθέντων για την

περίοδο 1963-1967. Σε ότι αφορά τους συγγενείς Τ/Κ που κατέστησαν αγνοούμενοι ή εφονεύθησαν

ενώ ήταν άμαχοι κατά την περιόδο της Τουρκικής εισβολής, θα τους αναγνωριστούν τα ίδια

δικαιώματα με τους συγγενείς Ε/Κ αγνοουμένων και φονευθέντων. 

Σημειώνεται ότι στη Διερευνητική Επιτροπή έχουν κατατεθεί 500 υποθέσεις Τουρκοκυπρίων

αγνοουμένων των περιόδων 1963-1967 και 1974. Ο ακριβής αριθμός των Τουρκοκυπρίων

φονευθέντων κατά τις πιο πάνω περιόδους δεν είναι γνωστός. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

1. Συμμετοχή Τουρκοκυπρίων σε εκλογές 

Θα προωθηθεί η θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των

Τουρκοκυπρίων στις εκλογές τοπικών αρχών στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές και τις

ευρωεκλογές επί τη βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής

νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

1. Εκμάθηση της Τουρκικής από τους ΕΚ 

Θα εισαχθεί βαθμιαία η προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση στις

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές. Προς τον σκοπό αυτό θα εργοδοτηθούν ΤΚ

προσοντούχοι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν. 

2. Εκμάθηση της Ελληνικής από τους ΤΚ 

Θα γίνουν πρακτικές διευθετήσεις για δωρεάν διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας από

προσοντούχους εκπαιδευτικούς σε ΤΚ ενδιαφερομένους μαθητές/φοιτητές που διαβιούν στην

κατεχόμενη περιοχή. Επιπλέον να παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης της Ελληνικής προς τους Τ/Κ

μέσω εκπαιδευτικών εκπομπών του ΡΙΚ. 

Αν δεν είναι δυνατή ή εφικτή η πρόσβαση στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές

μπορούν να γίνουν διευθετήσεις για τη διδασκαλία σε χώρους που τελούν υπό την ευθύνη των

Η.Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Θα ληφθούν περαιτέρω πρακτικά μέτρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των ΤΚ ασθενών που έρχονται

στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές για διάγνωση ή νοσηλεία. 

Προς τον σκοπό θα παρασχεθούν διευκολύνσεις και κίνητρα για ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των

γιατρών και ιατρικών ιδρυμάτων εκατέρωθεν της γραμμής καταπαύσεως του πυρός προς όφελος

των ασθενών. 

Η δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ΤΚ των ελεγχομένων από την κυβέρνηση

περιοχών θα συνεχιστεί. 

Τουρκοκύπριοι ασθενείς που παραπέμπονται από τον γιατρό τους στα κατεχόμενα ή μέσω των

Ηνωμένων Εθνών σε κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα θα τους παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη όπως μέχρι τώρα. 

Τουρκοκύπριοι που παραπέμπονται με τον πιο πάνω τρόπο και χρειάζονται θεραπεία στο

εξωτερικό θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους υπόλοιπους πολίτες της Δημοκρατίας. 

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας συστήνει μηχανισμό (hot-line), ο οποίος θα στελεχώνεται επί 24ώρου

βάσεως και θα έχει αρμοδιότητα το χειρισμό επειγόντων περιστατικών τα οποία χρήζουν άμεσης

μεταφοράς σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή διαγνωστικό κέντρο στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές.

Ο μηχανισμός θα στελεχώνεται από πρόσωπο ή πρόσωπα που να γνωρίζουν την τουρκική και όταν

αυτό είναι αδύνατο την αγγλική. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

1. Πολιτιστική Κληρονομιά 

(α) Θα δοθεί συνέχεια στην πρόταση για τη σύσταση διεθνούς ιδρύματος προστασίας πολιτιστικής

κληρονομιάς της Κύπρου που υποβλήθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου

της Ευρώπης (υπό-επιτροπή για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς). Η πρόταση διαπνέεται από την

ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της Κύπρου και προνοεί συνεργασία

με την τουρκοκυπριακή πλευρά. 

Να υιοθετηθεί η πρόταση και από την Κυβέρνηση 

(β) Θα παρασχεθούν περαιτέρω διευκολύνσεις για την συντήρηση τουρκοκυπριακών μνημείων (π.χ.

μουσουλμανικών τεμενών, κοιμητηρίων) στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, από

Τουρκοκύπριους ειδικούς. 

2. Αναβάθμιση Τουρκικών Εκπομπών ΡΙΚ. 

Κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση των εκπομπών στην Τουρκική γλώσσα, του ΡΙΚ, η οποία θα

περιλαμβάνει την επέκταση του υποτιτλισμού προγραμμάτων, την αύξηση της διάρκειας του

δελτίου ειδήσεων στην Τουρκική καθώς και των προγραμμάτων Aktualite και Prisma και τη

δημιουργία μιας νέα τηλεοπτικής εκπομπής η οποία να απευθύνεται στους Τουρκοκύπριους και να

έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και ειρήνης

ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκυπρίους, να εξουδετερώνει την προπαγάνδα του

κατοχικού καθεστώτος και να προβάλει το θετικό αντίκτυπο που θα έχει η ένταξη στην ΕΕ για τους

Τουρκοκύπριους. 

Σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου 2002 και στις 24 Απριλίου 2002 στο

Υπουργείο Εσωτερικών και στο ΡΙΚ αντίστοιχα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση των Τουρκικών

εκπομπών του ΡΙΚ και συζητήθηκαν οι πρακτικές διευθετήσεις για υλοποίηση των πιο πάνω

αποφάσεων. Επισπεύδεται η εφαρμογή των όσων αποφασίστηκαν αναφορικά με το θέμα. 

3. Προβολή της ΤΚ κοινότητας 

Θα ληφθούν μέτρα για την προβολή της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στην Κύπρο και διεθνώς, ως

συστατικού μέρους του Κυπριακού Λαού και ως οντότητας με τις δικές της πολιτιστικές

ιδιαιτερότητες.. Στα πλαίσια της εκλαΐκευσης της πολιτικής αυτής θα αξιοποιηθεί μια τακτική σειρά

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών (τόσο από το ΡΙΚ όσο και από ιδιωτικά κανάλια με

επιχορήγηση των συγκεκριμένων εκπομπών). Οι εκπομπές θα καλύπτουν την ιστορία, την

πολιτιστική παράδοση, τα όποια κοινά χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες κοινότητες της Κύπρου και

τη σημερινή κατάσταση των Τουρκοκυπρίων. 

Επιπλέον, μέσω των Διπλωματικών μας αποστολών θα γίνεται πολιτιστική προβολή της ΤΚ

κοινότητας μέσω εκδηλώσεων προβολής ΤΚ καλλιτεχνών, συγγραφέων κλπ. 

4.1. Συμμετοχή σε πολιτιστικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις 

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα ενίσταται στις ατομικές δημόσιες εμφανίσεις καλλιτεχνών,

επιστημόνων, αθλητών στο εξωτερικό στο βαθμό που η εμφάνιση αυτή γίνεται υπό τη προσωπική

ιδιότητα τους μόνο, και χωρίς χρήση συμβόλων της υποτελούς διοίκησης ή αναφορές σε αυτήν. Η

στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της συμμετοχής Τ/Κ σε άλλες διεθνείς συναντήσεις,

συνέδρια ή εκθέσεις και οι τυχόν σχετικές αντιδράσεις της, θα επηρεάζεται καθοριστικά από τις ως

άνω προϋποθέσεις. 

Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε δικοινοτικές εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις στα κατεχόμενα και σε

εκδηλώσεις σε ξένες χώρες. 

Σ’ ότι αφορά τις εκδηλώσεις στα κατεχόμενα και τις εκδηλώσεις δικοινοτικού χαρακτήρα η

ακολουθούμενη πολιτική παραμένει σε ισχύ. Περαιτέρω ελαστικότητα θα υπάρξει για τέτοιες

εκδηλώσεις στα κατεχόμενα μόνο στις περιπτώσεις που θα εξασφαλίζεται ο σεβασμός προς τις

νόμιμες διαδικασίες. (Νόμιμη είσοδος στη Δημοκρατία κλπ). 

4.2. Συμμετοχή Τουρκοκυπρίων σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ως μέλη των εθνικών ομάδων

Κύπρου. 

Η επικείμενη διεθνής αθλητική διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 προσφέρεται ως

ευκαιρία για την συμπερίληψη ΤΚ αθλητών στην εθνική ομαδα της Κύπρου. 

Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις συμμετοχής Τουρκοκυπρίων αθλητών σε διεθνείς αθλητικές

διοργανώσεις ως μέλη της εθνικής αποστολής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιο πρόσφατο

παράδειγμα ήταν η συμμετοχή Τουρκοκύπριου αθλητή της άρσης βαρών στους Μεσογειακούς

Αγώνες. 

Η συμμετοχή, οποιουδήποτε αθλητή, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και σε κάθε διοργάνωση,

προϋποθέτει την επίτευξη των σχετικών ορίων απόδοσης για κάθε άθλημα τα οποία καθορίζονται

από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τα όρια απόδοσης αποστέλλονται στις Εθνικές Ολυμπιακές

Επιτροπές οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν τις σχετικές ομοσπονδίες για κάθε άθλημα. 

H ενημέρωση των Τουρκοκυπρίων για τα όρια συμμετοχής, που αφορούν στο κάθε άθλημα μπορεί

να γίνει μέσω ανακοίνωσης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία θα μεταφραστεί στα

Τουρκικά και θα διοχετευτεί μέσω του ΚΥ.Π.Ε. σε Τουρκοκυπριακά ΜΜΕ και μέσω των Συμβούλων

Τύπου της Δημοκρατίας σε Τουρκοκυπρίους του εξωτερικού. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής μας πληροφόρησε ότι μια τέτοια

διαδικασία είναι απολύτως συμβατή με τους κανονισμούς. Μας ανέφερε επίσης ότι η Διεθνής

Ολυμπιακή Επιτροπή ενημέρωσε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ότι μπορεί να παραχωρήσει

στην Κύπρο τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην αποστολή της στους Ολυμπιακούς του 2004,

περιορισμένο αριθμό αθλητών που δεν ικανοποιούν τα σχετικά όρια απόδοσης, εάν αυτό πρόκειται

να διευκολύνει τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων αθλητών. Ανάλογη πρακτική από μέρους της ΔΟΕ

ακολουθήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση του Ανατολικού Τιμόρ. 

Λαμβανομένου υπόψην του γεγονότος ότι η προθεσμία για την υποβολή των ορίων λήγει τέλη

Αυγούστου του 2003 η διαδικασία υλοποίησης του μέτρου αυτού (έκδοση ανακοίνωσης από ΚΟΕ,

μετάφραση στην Τουρκική, διοχεύτεση σε Τουρκοκυπριακά ΜΜΕ και Συμβούλους Τύπου στο

εξωτερικό) θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. 

Παράλληλα τα προγράμματα επιδότησης και παροχής κινήτρων του ΚΟΑ θα καλύπτουν και τους

Τουρκοκύπριους αθλητές που σύμφωνα με τις επιδόσεις τους έχουν δικαίωμα σε αυτά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Συνεργασία σε επίπεδο τοπικών αρχών 

Παρά το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές στα κατεχόμενα δεν εκλέγονται βάσει του Συντάγματος και

της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί φόρμουλα για την

συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχόντων εκατέρωθεν της γραμμής αντιπαράταξης προς όφελος των

κατοίκων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές με τους δήμους πρόνοιες του Συντάγματος του 1960

και επί τη βάσει της αρχής της μη αναγνώρισης ή υποβοήθησης της αποσχιστικής οντότητας των

κατεχομένων. Η συνεργασία αυτή, έχει ήδη λειτουργήσει, σε ότι αφορά στην πόλη της Λευκωσίας,

κατά τρόπο επιτυχή. 

Η Κυβέρνηση έχει επίσης επεξεργαστεί φόρμουλα που θα επιτρέπει την χρηματοδότηση έργων σε

συγκεκριμένους δήμους στα κατεχόμενα με τη συγκατάθεσή της, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. 

Η συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχόντων μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις, στη βάση

πάντοτε του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων των νομίμων κατοίκων του δήμου, σύμφωνα με

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Βασικών

Ελευθεριών και των προσθέτων Πρωτοκόλλων που ισχύουν στην Κύπρο, την Διεθνή Σύμβαση

Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και την Διεθνή Σύμβαση Οικονομικών, Κοινωνικών και

Πολιτιστικών Δικαιωμάτων. Το αυτό ισχύει και για την χρηματοδότηση έργων σε κατεχόμενους

δήμους. 

Αναφέρεται ότι παρόμοια πρακτική εφαρμόζεται ήδη στην Πύλα όπου οι τοπικοί ηγέτες

(community leaders) συνεργάζονται προς όφελος του χωριού χωρίς να τίθεται θέμα αναγνώρισης

του παράνομου καθεστώτος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ 

ΑΠΟΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ 

Η Κυπριακή κυβέρνηση υπέβαλε στην UNFICYP τον Ιανουάριο του 2002 πρόταση για άρση του

συνόλου των ναρκοπεδίων εντός της νεκρής ζώνης σύμφωνα με σχετικά ψηφίσματα των Η.Ε. Στις

12 Απριλίου 2002 η UNFICYP ενημέρωσε την Κυπριακή κυβέρνηση για την επίσημη αρνητική

απάντηση της Τουρκοκυπριακής πλευράς. Παρά την εξέλιξη αυτή η Κυπριακή κυβέρνηση

επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει μονομερώς στην άρση των ναρκοπεδίων της

Εθνικής Φρουράς εντός της νεκρής ζώνης. 

Στις 3-8 Ιουνίου 2002 επισκέφθηκε την Κύπρο για επί τόπου εξέταση της κατάστασης

αντιπροσωπεία του United Nations Mine Action Service (UNMAS). Είμαστε σε επαφή με την

UNFICYP και την UNMAS για την υλοποίηση του σχεδίου απόναρκοθέτησης της νεκρής ζώνης.|

 

ΤΑ ΜΟΕ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

-Επανασύνδεση ευρύτερων περιοχών της Λευκωσίας:

  • Δημιουργία κοινού χώρου στη νεκρή ζώνη, όπως αγοράς, πάρκου ειρήνης και βιομηχανικού πάρκου.
  • Επέκταση του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου προς το Βόρειο τμήμα της Λευκωσίας.
  • Άνοιγμα της οδού Βικτωρίας για τους πεζούς, και σύνδεση της με την Αρμένικη συνοικία, εκκλησία, περιοχή της Αρχιεπισκοπής, με το cinema Παλλάς και την Καστελιώτισσα, για προσέλκυση επισκεπτών και διευκόλυνση της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  • Άνοιγμα όλων των οδοφραγμάτων στην εντός των τειχών Λευκωσία

-Ενίσχυση τεχνικής επιτροπής για πολιτιστική κληρονομιά και χρηματοδότηση της.

-Διατήρηση θρησκευτικών μνημείων και διευκόλυνση δραστηριοτήτων (Οι Τ/κ θα μπορούν κάθε Παρασκευή να προσεύχονται στο Hala Sultan, ενώ οι Ε/κ κάθε Κυριακή στον Απόστολο Βαρνάβα).

-Δημιουργία επιτροπής πολιτισμού για προώθηση κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

– Δημιουργία επιτροπής φυλετικών θεμάτων 

-Ενοποίησης του ηλεκτρικού ρεύματος και της τηλεφωνίας

-Συλλογή πληροφοριών για το θέμα των αγνοουμένων

-Άνοιγμα οδοφραγμάτων: Καϊμακλί, Πωμός-Παχύαμμος-Κάτω Πύργος-Κόκκινα, Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά, Ποταμός Κάμπου-Κάμπος, Λέφκα-Απλίκι, Δερύνεια.

– Διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων στις ελεύθερες περιοχές, όπως ο προγεννητικός έλεγχος για τους Τ/κ στις ελεύθερες περιοχές.

-Μείωση στρατευμάτων και απαγκίστρωση γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

-Αποναρκοθέτηση.

-Να επιτραπεί η είσοδος εμπειρογνωμόνων στην κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου.

-Βελτίωση ζωής εγκλωβισμένων: Παραμονή 2 νοσοκόμων στη Καρπασία για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δημιουργία χώρου αποθήκευσης τροφίμων στο Ριζοκάρπασο.

– Η ιστοσελίδα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να μεταφραστεί στα Τουρκικά.

-Επέκταση κανονισμού Πράσινης Γραμμής και για τα εμπορικά αυτοκίνητα, όπως επίσης και άρση εμποδίων στο εμπόριο προς τα κατεχόμενα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *