Πείτε το επιτέλους σωστά: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ κι όχι ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ κράτος!

11:59 AM | |

ΚΑΦΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΚΚΙΝΤΖΙΑπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τους πολιτειακούς άρχοντες, τους πολιτικούς και τα ΜΜΕ γίνεται διαρκώς το ίδιο λάθος, όταν αναφέρονται στο κράτος στο οποίο θα μετεξελιχθεί η Κύπριακή Δημοκρατία, αν κι εφόσον λυθεί το Κυπριακό. Μιλάνε για ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ κράτος ενώ η ορθή ορολογία είναι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ κράτος. Συγκεκριμένα:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ κράτος λέγεται μια χώρα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα συνιστώντα κρατίδια. Στα αγγλικά ο όρος είναι Federal State. Έτσι θα είναι η Κύπρος αν και όταν με το καλό θα καταλήξουμε σε λύση του Κυπριακού: ομοσπονδία ή αλλιώς ομοσπονδιακό κράτος.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ κράτος είναι το συνιστών κρατίδιο μιας ομοσπονδίας. Είναι το μέρος και όχι το όλον. Στα αγγλικά ο όρος είναι Federated State. Ομόσπονδα κράτη θα είναι οι δύο πολιτείες της Κύπρου, αν και όταν καταλήξουμε στη λύση του Κυπριακού.

Αν λέμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε ομόσπονδο κράτος, είναι σαν να λέμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε πολιτεία της ομοσπονδίας. Ας αρχίσουμε λοιπόν να είμαστε ακριβείς διότι, στα σοβαρά ζητήματα τουλάχιστον, οι όροι αποκτούν τεράστια σημασία. Το νέο κράτος που θα κυβερνά ολόκληρη την Κύπρο θα είναι ομοσπονδιακό (όχι ομόσπονδο) κι αυτό θα είναι το κράτος που θα αποτελεί την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *