Ο ΑΓΡΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ

6:26 PM | |

La belleza salvaje de la naturaleza contrastaba con la naturaleza salvaje del animal humano.

Η άγρια ομορφιά της φύσης σε αντίθεση με την άγρια φύση του ανθρώπινου ζώου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *