Με ένα “ψευδο…” ψευδοκαθαρίσαμε με την ψευδοσυνείδησή μας…

12:58 PM | |

DIXOTOMISI SIMAIESΨευδοκράτος, ψευδοπρωθυπουργός, ψευδοβουλή, ψευδοαστυνομία, ψευδοαεροδρόμιο, ψευδολιμάνι, ψευδοσημαία, ψευδοκαζίνα, ψευδοξενοδοχεία, ψευδοαγωγός ψευδονερού, ψευδοκαλώδιο ψευδορεύματος, ψευδοτουρίστες, ψευδοστρατός, ψευδοέποικοι, ψευδοελληνοκυπριακή ψευδογή που ψευδοπουλιέται στην ψευδοεπιτροπή, ψευδοεστιατόρια που ψευδοσερβίρουν ψευδοψάρι στο ψευδολιμανάκι της Ψευδογκίρνε… 

Με ένα “ψευδό” ψευδοκαθαρίσαμε με την ψευδοσυνείδησή μας για 40 τόσα χρόνια που η Τουρκία είναι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, με το στρατό και τους εποικους της.

Σπουδαίος ψευδοπατριωτισμός μα την αλήθεια!

Αφιερωμένο εξαιρετικά σ’ αυτούς που βλέπουν πάντα δυσμενείς εξελίξεις, όποτε κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *