Επένδυση στο φόβο…

12:29 PM | |

FEAR

 

 

Επενδύουν σε ένα λαϊκισμό που συντηρεί τις φοβίες κι τις ανασφάλειες των απλών ανθρώπων για να τρέφεται από αυτές. Σαν θνησιγενές παράσιτο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *