Γιατί “Ηνωμένες Πολιτείες της Κύπρου” κι όχι “Ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία”;

2:01 PM | |

kypros apo psila“Ηνωμένες Πολιτείες της Κύπρου” είναι το όνομα που θα ήθελε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, για το κράτος που θα προκύψει από τη λύση του Κυπριακού, ως μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δική μου άποψη είναι ότι το όνομα αυτό σημειολογικά υπερτονίζει άσκοπα την ανάλυση του κράτους στα συστατικά του μέρη, αντί τη σύνθεσή του στη μία, συνεκτική οντότητα της χώρας.

“Ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία” θα ήταν κατά τη γνώμη μου το ιδανικότερο όνομα. Διότι σημειολογικά μεταβιβάζει την έμφαση στην κεντρική εξουσία της ομοσπονδιακής δομής και ταυτόχρονα μετεξελίσσει από μόνο του την ιστορική ονομασία αυτού του κράτους (την οποία συμφώνησαν εξάλλου από κοινού οι δύο κοινότητες το 1960) κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην νέα πολιτειακή μορφή της Κύπρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *